fbpx

BIG POS

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ที่ Synergy Alliance Solutions Sdn Bhd (บริษัทของ BIG POS) เราให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายของมาเลเซีย

Synergy Alliance Solutions Sdn Bhd จะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2010) ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกําหนดความเป็นส่วนตัวในข้อตกลงของคุณกับหน่วยงานในเครือของ Synergy Alliance Solutions Sdn Bhd ที่คุณอาจทําสัญญาด้วย

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสําคัญต่อเราดังนั้นโปรดสละเวลาทําความรู้จักกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา:


ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เรารวบรวมและวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อให้เราทําธุรกรรมกับคุณเพื่อจัดการกับคําถามของคุณเปิดและดําเนินการบัญชี / สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคุณโดยทั่วไปจะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อทําการตลาดบริการและผลิตภัณฑ์ของเราให้กับคุณรวมถึงการติดต่อคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่นทางข้อความหรืออีเมลเพื่อจุดประสงค์นี้) เพื่อช่วยเราดําเนินการทางการตลาดและ / หรือแคมเปญโฆษณา การสํารวจ, การวิเคราะห์การตลาดภายใน, กิจกรรมการทําโปรไฟล์ลูกค้า, การวิเคราะห์รูปแบบและทางเลือกของลูกค้า, การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราและข้อมูลประชากรของผู้ใช้ของเรา (บนพื้นฐานที่ไม่ระบุตัวตน) และเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินธุรกิจของเรากับคุณเราจําเป็นต้องรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของคุณหมายเลข NRIC ที่อยู่จัดส่งที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์รายละเอียดบัญชีธนาคารรายละเอียดบัตรเครดิต / เดบิตและ / หรือความเหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์ / บริการใด ๆ ของเราตามที่สมัคร

เราอาจได้รับข้อมูลนี้จากตัวคุณเองและจากแหล่งต่างๆ รวมถึงจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับคุณ (เช่น การรายงานเครดิตหรือหน่วยงานอ้างอิงเครดิต ผู้ถือบัญชีการสมัครสมาชิกหลัก/เพิ่มเติม ฯลฯ) และจากแหล่งอื่นๆ ที่คุณให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณและ/หรือบัญชีและ/หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของคุณกับเราแก่บุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ ซัพพลายเออร์ ผู้ขาย พันธมิตรทางธุรกิจ หากจําเป็น และอยู่ภายใต้กฎหมายใดๆ (รวมถึงข้อบังคับ แนวทาง และ/หรือภาระผูกพัน) ที่ใช้บังคับกับ Synergy Alliance Solutions Sdn Bhd ตลอดเวลา


สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราสามารถช่วยคุณในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ ในกรณีที่คุณต้องการเข้าถึงหรือที่ที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือที่ระบุจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) คุณอาจส่งคําขอถึงเราที่ [email protected] พร้อมหลักฐานว่าคุณเป็นใครและกําหนดรายละเอียดของคําขอของคุณ (เช่นสิทธิ์ที่คุณต้องการใช้กับเรา รายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการแก้ไขที่คุณร้องขอ) เราจะแจ้งผลคําขอของคุณโดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับคําขอของคุณ หากเราปฏิเสธคําขอเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลทางอีเมล


การใช้ทางเลือกในการเปิดเผยการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ภายใต้สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาของเราภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องคุณสามารถใช้ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้งานหรือขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณต้องการทําเช่นนั้นโปรดติดต่อเราตามที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์ / ที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในตอนท้ายของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้


จะเกิดอะไรขึ้นหากข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ไม่สมบูรณ์

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราแสดงว่าคุณยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้และคุณยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้ไว้นั้นถูกต้องและครบถ้วนและไม่มีสิ่งใดที่ทําให้เข้าใจผิดหรือล้าสมัย คุณจะอัปเดตเราทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่ระบุไว้ (ตัวอย่างเช่นในแบบฟอร์มใบสมัครหรือแบบฟอร์มการเปิดบัญชี) คุณจําเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราเพื่อให้เราสามารถประมวลผลใบสมัครของคุณสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หากคุณปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นดังกล่าวเราอาจไม่สามารถประมวลผลใบสมัคร / คําขอของคุณหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับคุณได้


การติดต่อ [Data User] เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณและวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดติดต่อเรา [Customer Service Department] ที่จุดติดต่อต่อไปนี้:
โทรศัพท์ : 093-809-7081
อีเมล์ : [email protected]
ที่อยู่ : เลขที่ 219/2 ชั้น 2 อาคารอโศกทาสเวอร์ส ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

WordPress Video Lightbox Plugin